Soutěže

Soutěže a přehlídky ve školním roce 2016/2017 (ve formátu pdf.)

Propozice a přihlášky do sportovních soutěží naleznete na stránkách: www.assktabor.blogspot.cz 

Informace k soutěžím vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a realizovaných pracovníky Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání nalezente na stránkách: http://talentovani.cz/souteze

Aktuální organizační řády soutěží  
http://talentovani.cz/pravni-ramec-soutezi

Pozor změna termínu okresního kola Biologické olympiády kategorie C a D ve školním roce 2016 - 2017

Předsednictvo ústřední komise Biologické olympiády na svém zasedání dne 7. 10. 2016 rozhodlo o změně termínů konání okresních kol Biologické olympiády pro kategorie C a D. Důvodem změny je, aby se termíny soutěžních kol nekryly s termíny přijímacích zkoušek na střední školy.

Předsednictvo ÚK BiO proto rozhodlo takto:

termín pro konání okresního kola BiO kategorie C se přesouvá na 20. 4. 2017
termín pro konání okresního kola BiO kategorie D se přesouvá na 10. 4. 2017

Informace bude zveřejněna i na webových stránkách BiO - v harmonogramu a v rubrice "Právě aktuální".

Jiří Matušek

tajemník ÚK BiO

 

Naši partneři