Novinky

07.05.2021 Obnovení činnosti od 10.5.2021

Aktuální informace k obnovení činnosti od 10.5.2021 naleznete zde: ZDE

22.02.2021 Nabídka letních táborů 2021

V sekci tábory naleznete letošní nabídku letních táborů pro rok 2021. Pevně věříme, že i v letošním roce budou mít vaše děti možnost načerpat prázdninové zážitky a novou energii s pracovníky DDM Tábor.

03.01.2021 Přerušení činnosti DDM od pondělí 4.1.2021

Nařízením vlády ČR se opětovně přerušuje činnost zájmových útvarů v DDM Tábor. Platnost tohoto nařízení je od pondělí 4.ledna 2021. Toto nařízení je platné do odvolání.

Soutěže

Organizace soutěží a přehlídek související s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství spojenými s výskytem onemocnění COVID-19.

Opatření jsou navázána na aktuální epidemiologickou situaci a nelze na začátku školního roku na celý rok i vzhledem k různorodosti soutěží vyhlásit trvale platnou informaci.

MŠMT tak nebude prozatím vyhlašovat soutěže celostátního charakteru (celostátní soutěže, tzn. včetně okresních a krajských kol) pro školní rok 2020/2021. S ohledem na snížení rizika šíření nemoci COVID-19 ve školách jsme po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví přistoupili k tomuto preventivnímu opatření.

Citace ze zprávy KARELA KOVÁŘE - náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha, 26. srpen 2020, Č. j.: MSMT-33594/2020-1Propozice a přihlášky do sportovních soutěží naleznete na stránkách: https://assk.zshelsinska.cz/ www.assktabor.blogspot.cz 

Informace k soutěžím vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a realizovaných pracovníky Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání nalezente na stránkách: http://talentovani.cz/souteze

Aktuální organizační řády soutěží  
http://talentovani.cz/pravni-ramec-soutezi

Věstník MŠMT 07-2020

Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021

Naši partneři