Novinky

19.06.2023 Nabídka kroužků pro školní rok 2023-2024 od 19.6.2023

Nabídka kroužků pro školní rok 2023-2024 je zveřejněna od pondělí 19.6.2023. V tuto chvíli je již možné hlásit se na vybrané kroužky.

13.06.2023 Finanční podpora volnočasových aktivit

Informace k možné finanční podpoře pro školní rok 2023/2024 naleznete zde nebo na krouzkyprojihocechy.cz

06.02.2023 Nabídka letních táborů 2023

Nabídka letních táborů pro letošní rok je zveřejněna. Naleznete ji v sekci Tábory. Zde najdete nejen informace k jednotlivým letním táborům, ale i odkaz k přihlášení.

Sledujte nás

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

21.12.2021

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena Jihočeským krajem dne 11.9.2001 zřizovací listinou jako příspěvková organizace, pro zajištění výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty
a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. Podílí se na péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží
a přehlídek dětí a mládeže.
Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace.
Organizace se člení na organizační úseky:
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 – pobočka Soběslav
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 – pobočka Veselí nad Lužnicí
4. Kontaktní spojení Josef Musil - ředitel
Email: reditel@ddmtabor.cz
Telefon: 381202821
Mobil: 602431955
Stanislav Kafka – ZSO
Email: technika@ddmtabor.cz
Telefon: 381202822
Mobil: 725384523
Milena Pavlosková – Ekonom, podatelna
Email: ucetni@ddmtabor.cz
Telefon: 381202828
Jaroslava Kohoutová - vedoucí pobočky Soběslav
Email: ddmsobeslav@ddmtabor.cz
Telefon: 381522013
Stanislava Jírovcová - vedoucí pobočky Veselí nad Lužnicí
Email: ddmveseli@ddmtabor.cz
Telefon: 381581191
4.1 Kontaktní poštovní adresa Tržní náměstí 346
Tábor 390 01

 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Je totožná s adresou podatelny organizace.
4.3 Úřední hodiny http://www.ddmtabor.cz/uredni-deska/210-informace-o-provozu-podatelny
4.4 Telefonní čísla Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
– 00420 381 202 821
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
 – pobočka Soběslav – 00420 381 522 013
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
– pobočka Veselí nad Lužnicí – 00420 381 581 191
4.5 Adresa internetových stránek http://www.ddmtabor.cz/
4.6 Adresa podatelny http://www.ddmtabor.cz/uredni-deska/210-informace-o-provozu-podatelny
4.7 Elektronická adresa podatelny reditel@ddmtabor.cz

 
4.8 Datová schránka Identifikátor datové schránky: 9jrfeau
5. Případné platby lze poukázat číslo účtu: 7200003224/8040 (Oberbank)
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.
6. IČO 60061847
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Vnitřní řád DDM
Organizační řád DDM
Provozní řád
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
Rozpočet
Zřizovací listina
 
Dostupné na: http://www.ddmtabor.cz/uredni-deska-verejne-dokumenty
8.2 Rozpočet Viz. http://www.ddmtabor.cz/uredni-deska-verejne-dokumenty
9. Žádosti o informace Žádosti se podávají:
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na reditel@ddmtabor.cz
10. Příjem podání stížností a podnětů Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na reditel@ddmtabor.cz
11. Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři DDM Tábor.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy Vnitřní řád DDM
Organizační řád DDM
Provozní řád
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
 
Dostupné na: http://www.ddmtabor.cz/uredni-deska-verejne-dokumenty
12. Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování a tisk dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za černobílou stranu, 20 Kč za barevnou stranu.
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 20 Kč za soubor.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím dostupná na: http://www.ddmtabor.cz/uredni-deska-verejne-dokumenty

Naši partneři

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.