Novinky

07.05.2021 Obnovení činnosti od 10.5.2021

Aktuální informace k obnovení činnosti od 10.5.2021 naleznete zde: ZDE

22.02.2021 Nabídka letních táborů 2021

V sekci tábory naleznete letošní nabídku letních táborů pro rok 2021. Pevně věříme, že i v letošním roce budou mít vaše děti možnost načerpat prázdninové zážitky a novou energii s pracovníky DDM Tábor.

03.01.2021 Přerušení činnosti DDM od pondělí 4.1.2021

Nařízením vlády ČR se opětovně přerušuje činnost zájmových útvarů v DDM Tábor. Platnost tohoto nařízení je od pondělí 4.ledna 2021. Toto nařízení je platné do odvolání.

Zpracování osobních údajů

15.05.2018 Zpracování osobních údajů
podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR
 
Školské zařízení zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců. Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

 • splnění právní povinnosti správce
 • veřejný zájem správce
 • oprávněný zájem správce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.
 
Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@ddmtabor.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:
Mgr. Josef MUSIL
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
 
Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:
 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: technika@ddmtabor.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:
Stanislav KAFKA
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
 
Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce
(čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).
 
Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608 057 836
kontaktní místo a doručovací adresa:
Komenského 2235, 390 02 Tábor
 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:
 
Mgr. Josef MUSIL
 
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
 
Telefon: 381202821
e-mail: reditel@ddmtabor.cz


Záznam o činnosti zpracování osobních údajů.pdf

Naši partneři