Novinky

07.06.2021 Nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022

Nová nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022 je již zveřejněna. Do vybraných kroužků se můžete hlásit on-line přes webové stránky nebo osobně v budově DDM Tábor a pobočkách ve Veselí n/L a Soběslavi.

13.02.2019 DESATERO

DESATERO Policie České republiky jak přežít na (jiho) českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech. video na youtube a ke stažení zde

Zpracování osobních údajů

15.05.2018 Zpracování osobních údajů
podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR
 
Školské zařízení zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců. Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

 • splnění právní povinnosti správce
 • veřejný zájem správce
 • oprávněný zájem správce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.
 
Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@ddmtabor.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:
Mgr. Josef MUSIL
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
 
Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:
 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: technika@ddmtabor.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:
Stanislav KAFKA
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
 
Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce
(čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).
 
Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608 057 836
kontaktní místo a doručovací adresa:
Komenského 2235, 390 02 Tábor
 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:
 
Mgr. Josef MUSIL
 
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
 
Telefon: 381202821
e-mail: reditel@ddmtabor.cz


Záznam o činnosti zpracování osobních údajů.pdf

Naši partneři