Novinky

19.06.2023 Nabídka kroužků pro školní rok 2023-2024 od 19.6.2023

Nabídka kroužků pro školní rok 2023-2024 je zveřejněna od pondělí 19.6.2023. V tuto chvíli je již možné hlásit se na vybrané kroužky.

13.06.2023 Finanční podpora volnočasových aktivit

Informace k možné finanční podpoře pro školní rok 2023/2024 naleznete zde nebo na krouzkyprojihocechy.cz

06.02.2023 Nabídka letních táborů 2023

Nabídka letních táborů pro letošní rok je zveřejněna. Naleznete ji v sekci Tábory. Zde najdete nejen informace k jednotlivým letním táborům, ale i odkaz k přihlášení.

Sledujte nás

Zpracování osobních údajů

15.05.2018 Zpracování osobních údajů
podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR
 
Školské zařízení jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců.
Školské zařízení vede Záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá, a to v písemné i elektronické podobě. Jsou k dispozici ve školském zařízení.
Školské zařízení plní svou informační povinnost správce osobních údajů tím, že na webových stránkách má vyvěšené Informace o zpracování osobních údajů.
Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

 • splnění právní povinnosti správce,
 • veřejný zájem správce,
 • oprávněný zájem správce,
 • splnění smlouvy,
 • ochrana životně důležitých zájmů,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.
 
Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základu veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@ddmtabor.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:
Mgr. Josef MUSIL
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346,
390 01 Tábor
Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze provést:
 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: technika@ddmtabor.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:
Stanislav KAFKA
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce
(čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).
 
Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608 057 836
kontaktní místo a doručovací adresa:
Komenského 2235, 390 02 Tábor
 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:
 
Mgr. Josef MUSIL
 
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
Telefon: 381202821
e-mail: reditel@ddmtabor.cz


Veřejné dokumenty k ochraně osobních údajů.

Naši partneři

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.