Novinky

07.05.2021 Obnovení činnosti od 10.5.2021

Aktuální informace k obnovení činnosti od 10.5.2021 naleznete zde: ZDE

22.02.2021 Nabídka letních táborů 2021

V sekci tábory naleznete letošní nabídku letních táborů pro rok 2021. Pevně věříme, že i v letošním roce budou mít vaše děti možnost načerpat prázdninové zážitky a novou energii s pracovníky DDM Tábor.

03.01.2021 Přerušení činnosti DDM od pondělí 4.1.2021

Nařízením vlády ČR se opětovně přerušuje činnost zájmových útvarů v DDM Tábor. Platnost tohoto nařízení je od pondělí 4.ledna 2021. Toto nařízení je platné do odvolání.

Informace o provozu podatelny

15.05.2018

Informace o provozu podatelny

Adresa pro doručování dokumentů: 

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí
Tržní náměstí 346
390 01 Tábor

Úřední hodiny podatelny:

pondělí - pátek
6:30-11:45 12:15-15:00

Elektronická adresa podatelny:

ucetni@ddmtabor.cz

Identifikátor datové schránky: 

ID schránky: 9ps65a

Přehled možných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě přijímaných DDM Tábor v digitální podobě:

Formáty datové zprávy, které DDM Tábor v digitální podobě přijímá jsou formáty : soubory aplikace microsoft office standard 2013 a starší, pdf, jpg, gif, bmp, html, txt, případně další běžně používané formáty datových zpráv.

Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a na USB FLASH discích

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému DDM Tábor na zpracovaných informacích a důsledky doručení takových dokumentů včetně analogových (písemných):

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný DDM Tábor, je-li dostupný podatelně.

Dokument v digitální podobě je dostupný podatelně, pokud je:

ve formátu, ve kterém přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém DDM Tábor přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je DDM Tábor dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí DDM Tábor o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postupy pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit DDM Tábor dokument nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj určit, kdo jej odeslal, DDM Tábor nezpracovává,nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Naši partneři