Novinky

07.06.2021 Nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022

Nová nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022 je již zveřejněna. Do vybraných kroužků se můžete hlásit on-line přes webové stránky nebo osobně v budově DDM Tábor a pobočkách ve Veselí n/L a Soběslavi.

13.02.2019 DESATERO

DESATERO Policie České republiky jak přežít na (jiho) českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech. video na youtube a ke stažení zde

Fotosoutěž - Objev Tábor!

Z důvodu současných nařízení vlády nejsme schopni vyhlášenou fotosoutež OBJEV TÁBOR uspořádat, resp. dokončit.
Proto je tato zrušena, na základě rozhodnutí organizátora akce Domu dětí a mládeže Tábor, ke dni 27. 4. 2020.

Děkujeme vám tímto za vámi projevený zájem.

 
 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
 
Zachyťte fotoaparátem místo, situaci či myšlenku ve vašem okolí nebo z výletu, která se jakkoliv týká města Tábor. Ať už se jedná o historii nebo současnost.
 
Soutěžní kategorie:
 1. 1.stupeň – 1.-5.ročník ZŠ
 2. 2.stupeň – 6.-9. ročník ZŠ
 3. žáci středních škol
Kdy soutěž probíhá: od 1. ledna do 30. dubna 2020
Kam fotky posílat: e-mailem na adresu fotosoutez@ddmtabor.cz
 
Zajímavé ceny pro vítěze ve všech kategoriích:


1. místo: poukaz v hodnotě 3000,-Kč na nákup v prodejně foto potřeb a techniky FotoFast, Tábor
2. místo: poukaz v hodnotě 2000,-Kč na nákup v prodejně foto potřeb a techniky FotoFast, Tábor
3. místo: poukaz v hodnotě 1000,-Kč na nákup v prodejně foto potřeb a techniky FotoFast, Tábor
 
Vítěz divácké soutěže: poukaz v hodnotě 3000,-Kč na nákup v prodejně foto potřeb a techniky FotoFast, Tábor
 
+ pro oceněné víkendový pobyt s programem v městě Tábor
 
Fotografická soutěž se koná v rámci oslav výročí 600 let od založení města Tábor.

 


Za finanční podpory Města Tábor a Jihočeského kraje.
 

 Partneři:
 


 
PODMÍNKY A PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE

Organizátor soutěže
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Termín konání fotosoutěže
Fotosoutěž probíhá od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020. Uzávěrka pro zaslání fotografií je 30.4. 2020 včetně.
V průběhu měsíce května proběhne divácká soutěž na facebookové stránce https://www.facebook.com/DDMTabor  následně pak vyhodnocení soutěže.
V pátek 19.června 2020 v 16:00 hodin proběhne vernisáž výstavy fotosoutěže společně s předáním cen vítězům v prostorách obchodního domu Dvořák v Táboře.
Pro vítěze s doprovodem připraven na sobotu 20. června 2020 program, spojený s ubytováním a stravou po celou dobu akce.
Účastníci fotosoutěže
Účastníkem fotosoutěže se stane účastník odpovídající kategorie, který v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště - popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt).
Soutěžní fotografie
Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání soutěžní fotografie nebo fotografií v digitální podobě ve formátu JPG (dále jen „fotografie") na adresu fotosoutez@ddmtabor.cz a to v termínu konání fotosoutěže. Každá fotografie musí být o min. velikosti 2976px x 2104px 180DPI. Fotografie musí zachycovat místo, situaci či myšlenku ve vašem okolí nebo z výletu, která se jakkoliv týká města Tábor. Ať už se jedná o historii nebo současnost.
Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 1 fotografii. U každé zaslané fotografie musí být připojen název a krátký popis, který potvrdí dodržení tématu fotosoutěže, a to v textu nebo v příloze průvodního e-mailu.
Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
 • souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže
 • fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu
 • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.
Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
 • nesouvisí s tématem této fotosoutěže
 • autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora se musí shodovat se jménem adresáta)
 • mají neetický obsah
 • byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže
 • jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé...), nesplňují minimální požadavky 2976px x 2104px 180DPI
 • zaslání fotografie před termínem zahájení soutěže, nebo po její uzávěrce – 1.1.2020-30.4.2020
Způsob vyhodnocení fotosoutěže
Vyhodnocení fotosoutěže proběhne v květnu 2020. Odborná porota vybere 3 nejlepší fotografie z každé kategorie, případně také může udělit mimořádné ceny.
Dále pak v průběhu měsíce května 2020 (přesný termín bude upřesněn na stránce fotosoutěže http://www.ddmtabor.cz/soutr-y-e-fotosoutr-y-objev-t-bor) proběhne divácká soutěž na facebookové stránce https://www.facebook.com/DDMTabor,  kde budou soutěžní fotografie zvěřejněny. O vítězi divácké ceny rozhodne nejvyšší počet zakliknutých „To se mi líbí“. Alternativní laiky (super, haha, paráda, to mě mrzí, to mě štve) se do koncového výsledku nezapočítávají. V případě shodného počtu „laiků“ rozhodne odborná porota.
Nejpozději do 14 dnů od ukončení fotosoutěže (květen 2020 – vyhodnocení) budou výherci osloveni formou e-mailu popř. telefonicky, výsledky zveřejněny na stránkách organizátora fotosoutěže www.ddmtabor.cz a na facebookové stránce https://www.facebook.com/DDMTabor/.
Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.
Ostatní podmínky fotosoutěže
Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Věcné ceny mu budou předány pouze osobně a to v termínu vernisáže výstavy 19.6.2020 OD Dvořák, Tábor od 16:00 hodin.
Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.
Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže.
Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.
Bližší informace k pobytu vítězů v soutěži
Pro vítěze máme připraveny nejen ceny  v samotné soutěži (poukázky na nákup foto potřeb v hodnotách 3000;2000;1000Kč), ale i víkendový pobyt se stravou, ubytováním a dopravou v rámci programu. Oceněný bude mít vše hrazeno, včetně 1. doprovodu. Možný následný doprovod již bude hradit ubytování a stravu bez nároku na dopravu v rámci programu (kapacita omezena).
Tento bude zajištěn na letní základně Palcát v Plané nad Lužnicí https://goo.gl/maps/fKm7ScZmfy9xWaVA8. Bližší informace budou zaslány již adresně vítězům jednotlivých kategorií. Doprava na místo konání akce vlastní.
 
Stručný harmonogram
1.ledna 2020 – zahájení soutěže
30.dubna 2020 – ukončení soutěže
Květen 2020 – divácká soutěž; vyhodnocení
Pátek 19.června 2020 příjezd účastníků na LT Palcát v Plané nad Lužnicí, v 16:00 OD Dvořák, Tábor – vernisáž výstavy, vyhlášení vítězů, předání cen
Sobota 20.června 2020 – program pro vítěze v jednotlivých kategorií
Neděle 21.června 2020 – odjezd účastníků
 
Kontakty na organizátora soutěže
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Tržní náměstí 346
390 01 Tábor
 
Stanislav Kafka
Email: technika@ddmtabor.cz
Telefon: 381202822
Mobil: 725384523

Naši partneři