Novinky

23.10.2019 Poděkování

Dům dětí a mládeže Tábor, pobočka Veselí nad Lužnicí děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace 25 000 Kč v dotačním programu na podporu práce s dětmi a mládeží. Finanční příspěvek pomohl k obnově vybavení vodáckého kroužku.

04.09.2019 Zápis do zájmových kroužků

je stále možný, kdy přihlášku do zájmového útvaru můžete vyplnit elektronicky v odkazu KROUŽKY, pokud provádíte registraci poprvé mohl by se vám hodit podrobný návod, jak přihlášení provést.

07.11.2018 Aktualizace ceníku

Ceník ubytování na letním táboře Palcát v Plané nad Lužnicí aktualizován s platností od 1.1.2019.

Příměstský tábor "Týden s keramikou"

Během celého týdne budeme tvořit z keramické hlíny s dekorováním
různými technikami, Nebudou chybět hry, výlety do blízkého
okolí, celodenní výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou a to
vše s doprovodným tématem našich volně žijících ptáků.
Provoz tábora je denně od 8 do 16.30 hodin.

Kód 183003
Název Příměstský tábor "Týden s keramikou"
Termín konání 08.07.2019 08:00 - 12.07.2019 16:00
Místo konání Budova DDM Tábor
Hlavní vedoucí Stanislav Kafka
Věková skupina 8-15 let
Sraz účastníků každý den od 8:00 do 16:00
Vybavení na akci košile, zástěra do ker. dílny, turistické vybavení
V ceně zahrnuto Pitný režim, strava 1x denně, jízdné
Jiná ujednání pro členy ZÚ při DDM Tábor 1300 Kč
Cena 1500,- Kč

Naši partneři