Novinky

23.10.2019 Poděkování

Dům dětí a mládeže Tábor, pobočka Veselí nad Lužnicí děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace 25 000 Kč v dotačním programu na podporu práce s dětmi a mládeží. Finanční příspěvek pomohl k obnově vybavení vodáckého kroužku.

04.09.2019 Zápis do zájmových kroužků

je stále možný, kdy přihlášku do zájmového útvaru můžete vyplnit elektronicky v odkazu KROUŽKY, pokud provádíte registraci poprvé mohl by se vám hodit podrobný návod, jak přihlášení provést.

07.11.2018 Aktualizace ceníku

Ceník ubytování na letním táboře Palcát v Plané nad Lužnicí aktualizován s platností od 1.1.2019.

Sportovní přípravka

Nabízíme dětem kvalitní volno-časovou aktivitu v podobě pravidelného sportovního kroužku. Povedeme děti k všestrannosti. Děti se seznámí se základy atletických disciplín způsobem, který je speciálně upraven jejich potřebám. Naučí se základy míčových her (házená, basketbal, fotbal, vybíjená), seznámí se s tenisem, badmintonem a stolním tenisem. Pohyb se stane součástí jejich zdravého životního stylu.
"Běhej, skákej, házej rád, sportovcem se můžeš stát"

Kód 191324
Název Sportovní přípravka
Místo konání ZŠ Helsinská, Tábor
Středisko DDM Tábor
Hlavní vedoucí Marcela Benešová
Věková skupina 7-10 let
Cena rok 400,- Kč
Datum zahájení 07.10.2019
Datum ukončení 25.05.2020
Dny konání PO 14:00-15:30
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa

Naši partneři