Novinky

17.09.2018 Zápis do kroužků stále probíhá!

Na kroužky je stále možné se přihlašovat online na našich webových stránkách nebo osobně v budově DDM Tábor na Tržním náměstí v čase od 12:30 do 16:00 hodin.. Pravidelná zájmová činnost začíná v pondělí 1. 10. 2018. Těšíme se na vás!

29.06.2018 Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019

V sekci "KROUŽKY" již naleznete aktuální nabídku kroužků pro školní rok 2018/2019. Do těchto se již nyní můžete hlásit on-line(při výběru kroužků dbejte na volbu správného střediska). Od pondělí 10.září až do pátku 14.září 2018 bude probíhat zápis do kroužků DDM Tábor, Tržní náměstí 346, a to vždy od 13:30 do 17:00 hodin.

Zápis do zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018 TÁBOR

05.09.2017 · zápis do zájmových kroužků bude probíhat
od pondělí 11. do pátku 15. září 2017 vždy od 13.30 do 17.00 hod
na adrese DDM Tábor: Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
· v tyto dny budou všem účastníkům poskytnuty již přesné informace, které jsme nemohli uvést v nabídce
· zapsání do kroužku probíhá po  vyplnění přihlášky a uhrazení zápisného
· přihlášku do zájmového útvaru lze též vyplnit elektronicky na našich internetových stránkách www.ddmtabor.cz, kde naleznete i podrobný návod jak přihlášení provést. V tomto případě není nutná účast u výše zmiňovaného zápisu.

Další informace:
 
· pokud má účastník zájmového vzdělávání při DDM Tábor v daném školním roce již zaplaceny dva zájmové útvary, má nárok na slevu 200,-Kč na každý následující ZÚ
· uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní rok (říjen 2017-květen 2018)
· pravidelná činnost bude zahájena v pondělí 2.října 2017
· pravidelná činnost bude ukončena k 31.květnu 2018
· v případě, že dítě nebo člen přestane docházet na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení důvodu (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.), zápisné se nevrací
· naši členové mají slevu na všechny akce, včetně letních táborů v roce 2018, pořádané DDM Tábor
 

 

Naši partneři