Novinky

06.05.2020 Zahájení pravidelné činnosti DDM

Od 11.5.2020 obnovuje DDM Tábor včetně poboček Soběslav, Veselí n/L svou činnost v omezeném provozu. Více informací zde . .

10.02.2020 Nabídka letních táborů 2020

Dnešním dnem byla zveřejněna kompletní nabídka letních táborů pro letošní rok 2020. V tuto chvíli je možné se na LT hlásit. A to elektronickou formou z našeho webu, nebo formou papírové přihlášky z brožury letních táborů 2020, kterou najdete v budovách DDM.

13.02.2019 DESATERO

DESATERO Policie České republiky jak přežít na (jiho) českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech. video na youtube a ke stažení zde

Zahájení pravidelné činnosti DDM

06.05.2020
Vážení rodiče,
jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času, tedy i domech dětí a mládeže. Tímto vám s radostí sdělujeme že DDM Tábor s pobočkami v Soběslavi a Veselí n.L. znovu otevírá své vybrané zájmové kroužky. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti jsme schopni naplnit pouze u některých zájmových útvarů a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ virového infekčního onemocnění (v příloze této zprávy) které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na odložení roušky. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat dané hygienické zásady, které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.
 
Mgr. Josef Musil, ředitel DDM Tábor

Přílohy ke stažení: Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Naši partneři