Novinky

23.10.2019 Poděkování

Dům dětí a mládeže Tábor, pobočka Veselí nad Lužnicí děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace 25 000 Kč v dotačním programu na podporu práce s dětmi a mládeží. Finanční příspěvek pomohl k obnově vybavení vodáckého kroužku.

04.09.2019 Zápis do zájmových kroužků

je stále možný, kdy přihlášku do zájmového útvaru můžete vyplnit elektronicky v odkazu KROUŽKY, pokud provádíte registraci poprvé mohl by se vám hodit podrobný návod, jak přihlášení provést.

07.11.2018 Aktualizace ceníku

Ceník ubytování na letním táboře Palcát v Plané nad Lužnicí aktualizován s platností od 1.1.2019.

Kroužky na školní rok 2019/2020

02.09.2019 Dnešním dnem je již zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2019/2020. tyto najdete v odkazu kroužky.
Pro lepší orientaci v nabídce jednotlivých poboček využijte filtry na pravé straně stránky.

  • zápis do zájmových kroužků je možný již od 1.července kdy přihlášku do zájmového útvaru můžete vyplnit elektronicky na našich internetových stránkách www.ddmtabor.cz, kde naleznete i podrobný návod, jak přihlášení provést
  • Pokud nemáte možnost  elektronického přihlášení, pak nás můžete osobně navštívit  a to: od pondělí 9. do pátku 13. září 2019 vždy od 13.30 do 17.00 hod na adrese DDM Tábor: Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
  • v tyto dny budou již budou zveřejněny aktuální informace, které jsme nemohli uvést v této nabídce
  • zapsání do kroužku probíhá po  vyplnění přihlášky a uhrazení zápisného
  • pokud má účastník zájmového vzdělávání při DDM Tábor v daném školním roce již zaplaceny dva zájmové útvary, má nárok na slevu 200,-Kč na každý následující ZÚ
  • uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní rok (říjen 2019-květen 2020)
  • pravidelná činnost bude zahájena v úterý 1.října 2019
  • pravidelná činnost bude ukončena k 29.květnu 2020
  • v případě, že člen ZÚ přestane docházet na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení důvodu (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.), zápisné se nevrací
  • naši členové mají slevu na všechny akce, včetně letních táborů v roce 2020, pořádané DDM Tábor
 
 

Naši partneři